Archive for the ‘Porady dla najmłodszych’ Category

Czy powinno się kupować dziecku zabawkę, bo krzyczy

Rodzice bardzo często maja problem z uciekającym dzieckiem z którym się wyszło na spacer. Dziecko nie jest na tyle inteligentne w tym wieku, aby specjalnie starać się zdenerwować swoich opiekunów. Dziecko biega, ponieważ bieganie sprawia im wielką radość. Czują się wolne i chcą biegać ta , gdzie im się to podoba. O ile jesteśmy z […]

MESJANIZM NARODOWY

Warto podkreślić, że mesjanizmu narodowego nie należy uważać za odmianę ideologii nacjo­nalistycznej. Z mesjanistyczną wizją historii łączy się raczej postawa internacjonalistyczna. Historyczna misja narodu nie przeciwstawia go innym narodowościom, gdyż naród jest wy­brany dla objawienia zasad uniwersalnych i udoskonalenia całej ludzkości nie przez pano­wanie nad innymi narodami, lecz drogą perswazji i przykładu. Mesjaniści polscy uważali, […]