Tag Archives: studia podyplomowe język angielski w edukacji wczesnoszkolnej kraków

Nagły spadek ciężaru ciała

Wiele jest na świecie niedożywionych dzieci, bo rodzice żyją w takich warunkach materialnych lub w takim miejscu, że nie mogą zapewnić im odpowiedniego pożywienia. Niektóre przewlekłe schorzenia prowadzą w konsekwencji do niedożywienia. Natomiast dzieci, które schudły podczas ostro przebiegającej, ale