MYŚL FILOZOFICZNA

Myśl filozoficzna wydobywa z historii narodu to, co w nim war­tościowe, ukazuje jego dorobek i przechowuje go w dziełach filozofów. Podobnie sztuka w dziełach artystycznych, a religia w swych wy­obrażeniach utrwala to, co wytworzył naród cierpiący, i przekazuje to innym narodom. Nieprzypadkowo polityczny upadek i cierpienia narodu sprzyjają jego aktywizacji na polu sztuki i filozofii. W tej „idealnej sferze” spełnia się sens historii narodu. Co więcej, rozwój filo­zofii nadaje sens historii powszechnej. Filozofia przekracza bowiem bariery narodowe, staje się dorobkiem całej ludzkości, może być powszech­nie dostępna.

Witaj na moim serwisie ! Jestem psychologiem dziecięcym i mamą bliźniaków. Zarówno w pracy zawodowej jak i w domu mam do czynienia z różnymi zachowaniami dzieci, na blogu chcę Wam przybliżyć postępowanie z małymi urwisami! Zapraszam do czytania!