KONCEPCJA RZECZYWISTOŚCI

Kon­cepcja rzeczywistości historycznej będąca sfe­rą zjawisk politycznych nie musi, jak u Hegla, prowadzić do^ postawy kontemplatywnej, może również kłaść nacisk na aktywność społeczną i czynny wpływ na postęp dziejów. Wymagało ło jednak znacznej przebudowy heglowskiego światopoglądu. Dokonano tego w toku sporów toczących się w szkole heglowskiej w latach 1835—1848 o właściwą interpretację poglądów mistrza. Przedstawiciele lewicy heglowskiej, Bruno Bauer (1809—1882) i Arnold Rugę (1802—1880), wystąpili mianowicie z taką próbą uzupełnienia heglizmu, która oznaczała poważ­ną rewizję filozofii dziejów. Uznano, że wska­zany u Hegla sens dziejów, tzn. świadomość wolności, ludzkość już osiągnęła wraz z powsta­niem heglowskiego systemu, a rozpoczęła się epoka nowa, której sens polegał na czynie, na urzeczywistnieniu rozumu, czyli przebudowie państwa w myśl wskazań filozofii.

Witaj na moim serwisie ! Jestem psychologiem dziecięcym i mamą bliźniaków. Zarówno w pracy zawodowej jak i w domu mam do czynienia z różnymi zachowaniami dzieci, na blogu chcę Wam przybliżyć postępowanie z małymi urwisami! Zapraszam do czytania!